Zintegrowany raport roczny edycja 2017

List prezesa

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt przedstawić Państwu trzeci raport społeczny Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), który jest naszą pierwszą publikacją zintegrowaną łączącą sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi.

Publikacja została przygotowana w wersji interaktywnej. Tworząc ją, PSE – jako pierwsza spółka z branży energetycznej – skorzystały z najnowszej wersji międzynarodowych standardów raportowania, Global Reporting Initiative Standards i uwzględniły wytyczne International Integrated Reporting Council.

Eryk Kłossowski

Prezes Zarządu
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

O PSE

Na obszarze Polski to PSE jest jedynym operatorem systemu przesyłowego (OSP), wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do pełnienia tej funkcji. Świadczymy usługi przesyłania energii elektrycznej i udostępniania systemu elektroenergetycznego, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Zarządzanie systemem elektroenergetycznym

W celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego, bilansujemy zapotrzebowanie na energię elektryczną z mocami źródeł wytwórczych dostępnymi w KSE.

Created with Sketch.

Droga energii elektrycznej od wytwórcy do odbiorcy

Created with Sketch.